Over ons

Stichting Baeten Geven Fonds, verkorte naam BGF-fonds,
gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
ingevolge statuten van 9 december 2008.

De stichting heeft de fiscale ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17165527.