Home

Stichting “Baeten Geven Fonds” (BGF-fonds) steunt initiatieven en projecten in Noord-Brabant, Limburg en Curaçao. De initiatieven en projecten moeten als doel hebben om de (ernstigste) ellende te verlichten of draaglijker te maken. De steun bestaat uit een (kleine) geldelijke bijdrage of een advies.

De initiatieven en projecten hebben betrekking op sociale, maatschappelijke, culturele, wetenschappelijke en/of godsdienstige gebieden. De steun van Stichting Baeten Geven Fonds moet in ieder geval bijdragen aan:

  1. het bevorderen van actieve participatie in de samenleving;
  2. invulling geven aan zorgzaamheid van mensen voor elkaar en voor hun omgeving; en
  3. het stimuleren van mensen om hier samen uitvoering aan te geven.

Stichting Baeten Geven Fonds geeft geen steun aan initiatieven en projecten die:

  • grotendeels politiek van aard zijn;
  • volgens het bestuur de taak van de overheid zijn;
  • betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek;
  • zich bezig houden met het uitvoeren van concerten en optredens, die niet gericht zijn op kwetsbare groepen in onze samenleving, met uitzondering van opera-uitvoeringen, die niet of onvoldoende met subsidies worden ondersteund; of
  • godsdienstig van aard zijn en niet bijdragen aan de statutaire doelstellingen.

Het bestuur heeft de bevoegdheid om andere besluiten te nemen.