Beloningsbeleid

Zoals in het Beleidsplan is opgenomen, verrichten de bestuurders hun werkzaamheden en inbreng om niet; in de uitoefening van de functie gemaakte kosten kunnen op aanvraag vooraf na goedkeuring door het bestuur worden vergoed. Hiervan is nog nimmer gebruik gemaakt.