Het doel van Stichting Baeten Geven Fonds is vastgelegd in artikel 2 van de statuten, zie ook de doelstelling.

Stichting Baeten Geven Fonds steunt initiatieven/projecten in Noord-Brabant, Limburg en Curaçao. De initiatieven/projecten moeten als doel hebben om de (ernstigste) ellende te verlichten of draaglijker te maken. De steun bestaat uit een (kleine) geldelijke bijdrage of een advies.

De initiatieven/projecten hebben betrekking op sociale, maatschappelijke, culturele, wetenschappelijke en/of godsdienstige gebieden. De steun van Stichting Baeten Geven Fonds moet in ieder geval bijdragen aan:

  1. het bevorderen van actieve participatie in de samenleving,
  2. invulling geven aan zorgzaamheid van mensen voor elkaar en voor hun omgeving, en
  3. het stimuleren van mensen om hier samen uitvoering aan te geven

Stichting Baeten Geven Fonds geeft geen steun aan initiatieven/projecten die:

  • grotendeels politiek van aard zijn;
  • volgens het bestuur de taak van de overheid zijn;
  • betrekking hebben op wetenschappelijk onderzoek;
  • zich bezig houden met het uitvoeren van concerten en optredens, die niet gericht zijn op kwetsbare groepen in onze samenleving, met uitzondering van opera-uitvoeringen, die niet of onvoldoende met subsidies worden ondersteund; of
  • godsdienstig van aard zijn en niet bijdragen aan de statutaire doelstellingen.

Het bestuur heeft de bevoegdheid om andere besluiten te nemen.

Contactgegevens

Komt u uit de omgeving van Udenhout, de provincies Noord-Brabant of Limburg, of Curaçao? En sluiten uw plannen aan bij de doelstelling van Stichting Baeten Geven Fonds? Dien dan uw aanvraag in per e-mail.