Bestuurssamenstelling

Bestuur bestaat uit:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • algemeen bestuursleden

Namen bestuursleden

  1. mr. E.K. Baeten, voorzitter
  2. mr. M.H. Matser-Baeten, secretaris
  3. mr. H.A.H.A.M. Franken, penningmeester
  4. drs. W.M.E. Teune-Kasbergen, algemeen bestuurslid
  5. dr. J.J. Vereijken, algemeen bestuurslid